สพอ.ควนเนียงจัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564

11 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงจัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 ตำบลควนโส เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ภายแพร่ให้กับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้เพื่อการวางแผนเพื่อกำหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือคณะกรรมการบริหารจัดเก็บข้อมูลฯระดับตำบล ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโคกสัก หมู่ที่ 9 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 18 times, 1 visits today)