พช.ควนเนียง รับฟังการมอบนโยบายจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน “เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด” พร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 แก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ต่อบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนในทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ในการนี้ นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียงและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาโดย รับฟังผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

(Visited 11 times, 1 visits today)