ผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากบาง ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากบาง เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวภายในชุมชน เพื่อจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวรองรับผู้สนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยว และศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

15 กรกฏาคม 2564สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วย น.ส.ชยาภัสร์ สายชุมพันธ์ พัฒนากรรับผิดชอบตำบลรัตภูมิ ร่วมกับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจ.สงขลา ผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากบาง ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากบาง เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวภายในชุมชน เพื่อจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวรองรับผู้สนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยว และศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ณ หาดปากบางภูมี หมู่ที่ 3 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง

(Visited 50 times, 1 visits today)