ลงพื้นที่ ม. 2 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสตรีตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา  สัมพันธ์ รักษาการพัฒนาการอำเภอควนเนียง มอบหมายให้นายปรีชา  เพชรบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ ม. 2 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสตรีตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอควนเนียง

(Visited 16 times, 1 visits today)