สพ. ควนเนียงลงพื้นที่ตำบลห้วยลึกเพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ติดตามการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านหัวปาบ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

14 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนีนงโดยนางสุจิรา สัมพันธ์ รักษาการพัฒนาการอำเภอควนเนียง มอบหมายให้นายปรีชา เพชรบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ลงพื้นที่ตำบลห้วยลึกเพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ติดตามการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านหัวปาบ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับทราบปัญหา เพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนฯให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางการดำเนินงานต่อไป

(Visited 8 times, 1 visits today)