นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมคลินิคแพทย์แผนไทย ตำบลรัตภูมิ ม.2 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

14 กรกกฎาคม 2564 นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมคลินิคแพทย์แผนไทย ตำบลรัตภูมิ ม.2 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดย พท.วิสิทธิ์  แก้วบัณฑิตย์ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย บรรยายสรรพคุณข้อดีของสมุนไพรไทยในภาวะสถานการณ์โควิด โดยมีนายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอควนเนียง นายภูวนาถ ล่องเซ่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองและนางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง ร่วมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

(Visited 114 times, 1 visits today)