สพอ.ควนเนียงลงพื้นที่ตำบลห้วยลึกเพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ติดตามการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านห้วยลึก

14 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนีนงโดยนางสุจิรา สัมพันธ์ รักษาการพัฒนาการอำเภอควนเนียง มอบหมายให้นายปรีชา เพชรบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ลงพื้นที่ตำบลห้วยลึกเพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ติดตามการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับทราบปัญหา เพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนฯให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางการดำเนินงานต่อไป พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับครัวเรือนเป้าหมายโครงการ ฯเพื่อนำไปปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และลดรายจ่ายในครัวเรือน

(Visited 10 times, 1 visits today)