สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงโดย นางสุจิรา สัมพันธ์ รักษาการพัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ นาวสาวชยาภัสร์ สายชุมพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการเข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอควนเนียง (ศปก.อ.ควนเนียง) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงโดย นางสุจิรา สัมพันธ์ รักษาการพัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ นาวสาวชยาภัสร์ สายชุมพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการเข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอควนเนียง (ศปก.อ.ควนเนียง) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ โดยมี นายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอควนเนียง เป็นประธาน

(Visited 10 times, 1 visits today)