สพอ.ควนเนียงชี้แจงแผนการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของอำเภอควนเนียง พ.ศ.2555-2564

9 ก.ค. 64 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วย น.ส.ชยาภัสร์ สายชุมพันธ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.ควนเนียง ชี้แจงแผนการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของอำเภอควนเนียง พ.ศ.2555-2564 ต่อ น.ส.กาญดา จิตมานะ ผอ.กลุ่มงานประสาน และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.สงขลา รวมทั้งร่วมชี้แจงและตรวจสอบยอดการชำระเงินคืนของกลุ่มเพาะเห็ด ตำบลรัตภูมิ ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่กู้เงินในปี พ.ศ.2556 ซึ่งมีหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลรัตภูมิ และสมาชิกกลุ่มเข้ารับฟังการชี้แจงยอดค้างชำระเงินงวดสุดท้าย ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 13 times, 1 visits today)