จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านบางเหรียงบน หมู่ที่ 4 ตำบลบางเหรียง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง นำโดย นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอ นายปรีชา เพชรบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และนางสุภาวดี ขวัญฤกษ์ พัฒนากรประจำตำบลบางเหรียง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายณัฐสมพล ดำเกิงเกียรติ ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานป้องกัน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์ขอยาเสพติดในปัจจุบัน ณ บ้านบางเหรียงบน หมูที่ 4 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นกล้า ปี 2564

(Visited 21 times, 1 visits today)