ลงพื้นที่เยี่ยมจุดคัดกรองหน้าวัดท่าข้าม พื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดพัทลุงกับสงขลา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา สัมพันธ์ รักษาการพัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ลงพื้นที่ เยี่ยมจุดตรวจคัดกรองหน้าวัดท่าข้าม พื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดพัทลุง พร้อมมอบของสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

(Visited 14 times, 1 visits today)