สพอ.ควนเนียงจัดประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง มอบหมายให้น.ส.ชยาภัสร์ สายชุมพันธ์ พัฒนากรรับผิดชอบตำบลรัตภูมิ พร้อมด้วย นางสุภาวดี ขวัญฤกษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ปลัดตำบล เกษตรตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทีม กบต.รัตภูมิ จัดประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ณ ที่ทำการกำนันตำบลรัตภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง

(Visited 10 times, 1 visits today)