สพอ.ควนเนียงประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางเหรียง เพื่อขับเคลื่อนงานและประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา  สัมพันธ์ รักษาการพัฒนาการอำเภอควนเนียง มอบหมายให้นางสุภาวดี ขวัญฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางสาวชยาภัสร์  สายชุมพันธ์ นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางเหรียง เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ สำนักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนบางเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 14 times, 1 visits today)