สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา สัมพันธ์ รักษาพัฒนาการอำเภอควนเนียง ให้บริการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านสมุนไพรในการขอคำแนะนำในด้านการขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP

6 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา สัมพันธ์ รักษาพัฒนาการอำเภอควนเนียง ให้บริการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านสมุนไพรในการขอคำแนะนำในด้านการขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอควนเนียง

(Visited 5 times, 1 visits today)