สพอ.ควนเนียงร่วมพิธีเปิดศูนย์ควนเนียงรวมน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงได้สนับสนุน เครื่องสาธารณูปโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้กักตัว บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่

7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.45 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา  สัมพันธ์ รักษาการพัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ควนเนียงรวมน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงได้สนับสนุน เครื่องสาธารณูปโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้กักตัว บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 27 times, 1 visits today)