ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลห้วยลึก

7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา  สัมพันธ์ รักษาการพัฒนาการอำเภอควนเนียง มอบหมายให้นายปรีชา  เพชรบูรณ์ นักวิชาการพัมนาชุมชนชำนาญการ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลห้วยลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ วัดท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 10 times, 1 visits today)