สพอ.ควนเนียงประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

5 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง นำโดยนางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง เจ้าหน้าที่ นพต.และเจ้าหน้าที่ นพร. ร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส4 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ที่ว่าการอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 23 times, 1 visits today)