ตรวจรับแปลงโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

2 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงนำโดยนางสุจิรา สัมพันธ์ นว.พช.ชก รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยนายณัฐสมพล ดำเกิงเกียรติ ปลัดประจำตำบลควนโส ประธานตรวจรับและคณะกรรมการตรวจรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ “โคก หนอง นา” ในพื้นที่แปลงครัวเรือนเป้าหมาย นายเจริญ แก้วปฏิมา หมู่ที่ 7 บ้านนาลิง ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 34 times, 1 visits today)