ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

30 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง นำโดยนางสุจิรา สัมพันธ์ นว.พช.ชก รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยนางสาวกุญชลี วรรณโร ปลัดประจำตำบลควนโส และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ของแปลงนายเจริญ แก้วปฏิมา หมู่ที่ 7  บ้านนาลิง ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 30 times, 1 visits today)