สอบถามความต้องการและมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานฯ

23 มิถุนายน 2564 นางสุจิรา สัมพันธ์ นว.พช.ชก รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอควนเนียง ลงพื้นที่สอบถามความต้องการและมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา” แห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ ณ บ้านโหล๊ะหนุน หมู่ที่ 10 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

(Visited 15 times, 1 visits today)