เตรียมความพร้อมกิจกรรมคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2564 ณ บ้านเกาะยวน หมู่ที่ 11 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง

18 มิถุนายน 2564
นายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอควนเนียง
พร้อมด้วยนางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอ
นส.ยุพยงค์ จุลบุษรา ปลัดอำเภอประจำตำบลรัตภูมิ น.ส.ชยาภัสร์ สายชุมพันธ์ พัฒนากรประจำตำบลรัตภูมิ ,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและทีมชุดปฎิบัติการตำบลรัตภูมิ ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมกิจกรรมคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2564 ณ บ้านเกาะยวน หมู่ที่ 11 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 48 times, 1 visits today)