สพอ.ควนเนียงจัดประชุมผู้นำ อช. อำเภอควนเนียง

17 มิถุุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมการประชุม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) อำเภอควนเนียง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในไตรมาส 3 และจัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมของผู้นำ อช.ในไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 64) ณ อาคารสำนักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนบางเหรียง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 10 times, 1 visits today)