ติดตามการดำเนินงานกลุ่มเครื่องแกงบ้านเกาะยวน ณ ที่ทำการกลุ่มเครื่องแกงบ้านเกาะยวน หมู่ 11 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง

10 มิ.ย.64 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ น.ส.ชยาภัสร์ สายชุมพันธ์ พัฒนากรรับผิดชอบตำบลรัตภูมิ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มเครื่องแกงบ้านเกาะยวน ณ ที่ทำการกลุ่มเครื่องแกงบ้านเกาะยวน หมู่ 11 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง

(Visited 35 times, 1 visits today)