สพอ.ควนเนียงร่วมมอบสิ่งของบริโภคในตู้มีแล้วแบ่งปัน ณ ที่ว่าการอำเภอควนเนียง

8 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง นำโดยนายปรีชา เพชรบูรณ์ พัฒนากรอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) ร่วมมอบสิ่งของบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคCOVID19 ในตู้มีแล้วแบ่งปันหน้าที่ว่าการอำเภอควนเนียง

(Visited 28 times, 1 visits today)