ประชุมเตรียมความพร้อม การถ่ายทำรายการภูมิภาคช่อง11

4 มิถุนายน 2564 นางสุจิรา สัมพันธ์ นว.พช.ชก รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยนางสุภาวดี    ขวัญฤกษ์ พัฒนากรประจำตำบลบางเหรียง และผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านคลองคล้า ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การถ่ายทำรายการรอยภูมิภาคช่อง11 ณ กลุ่มขนมซั้งแม่ดวง ม.1 บ้านคลองคล้า ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง

(Visited 23 times, 1 visits today)