สพอ.ควนเนียงร่วมมอบสิ่งของบริโภคในตู้มีแล้วแบ่งปัน ณ ที่ว่าการอำเภอควนเนียง

4 มิถุนายน 2564 นางสุจิรา สัมพันธ์ นว.พช.ชก. รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วย นางสุภาวดี  ขวัญฤกษ์ พัฒนากรประจำตำบลบางเหรียง ร่วมมอบสิ่งของบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผล กระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาด COVID19 ในตู้มีแล้วแบ่งปันหน้าที่ว่าการอำเภอควนเนียง โดยมีนายสุชน สุวรรณรัตน์ ปลัดอำเภอร่วมรับมอบ

(Visited 61 times, 1 visits today)