”กิจกรรมการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP” แก่ตัวแทนกลุ่มอาชีพที่สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน

นางสุจิรา สัมพันธ์ รกท.พัฒนาการอำเภอควนเนียง มอบหมายให้ น.ส.ชยาภัสร์ สายชุมพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP” แก่ตัวแทนกลุ่มอาชีพที่สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน จำนวน 50 คน จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

(Visited 29 times, 1 visits today)