สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ลงพื้นที่ตำบลควนโส ร่วมประชุมกองทุนหมู่บ้านฯ

12 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง นำโดย นางสุจิรา  สัมพันธ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่ร่วมประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านโคกสัก หมู่ที่ 9 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านใน ปีที่ผ่านมา

(Visited 51 times, 1 visits today)