สพอ.ควนเนียง ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

12 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. นางสุจิรา  สัมพันธ์ รกท.พัฒนาการอำเภอควนเนียง ประชุมเจ้าหน้าที่และทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล (นพต.)นักศึกษาฝึกงาน เพื่อร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และมอบหมายงานตามภารกิจ  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 54 times, 1 visits today)