โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียงพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอควนเนียง

(Visited 16 times, 1 visits today)