ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียื่นขอรับเงินทุนหมุนเวียน โดยมีนายดำรงศักดิ์ แก้วดวง นายอำเภอควนเนียงเป็นประธานพิจารณาโครงการ

(Visited 17 times, 1 visits today)