สพอ.ควนเนียงดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดย นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการรับรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน และดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอควนเนียง

(Visited 37 times, 1 visits today)