กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอควนเนียง

23 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง นำโดยนางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียงพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอควนเนียง สมาชิกกองทุนแม่ฯ จำนวน 17 กองทุน ประชาชนในพื้นที่อำเภอควนเนียง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินฯร่วมสมทบทุนศรัทธา เข้าสู่กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอควนเนียง..ณ บริเวณริมทะเลบ้านอ่าวทึง หมู่ที่ 4 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 50 times, 1 visits today)