ประเมินชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ตำบลบางเหรียง

26 ต.ค. 63 เวลา 10.00 น. สพอ.ควนเนียงนำโดย นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียงพร้อมด้วยพัฒนากร ประชุมคณะกรรมการชุมชนท้องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลบางเหรียงโดยมี คณะทำงานชุมชนท่องเที่ยวและประชาชนในชุมชนเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ และประเมินจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี

(Visited 51 times, 1 visits today)