เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการโคก หนอง นา โมเดล

28 ตุลาคม 2563 นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้นพัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ลงพื้นที่ตำบลบางเหรียงในการติดตามและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการโคก หนอง นา โมเดล ของครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบางเหรียงอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 41 times, 1 visits today)