พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสาวสมฤทัย ยิ้มหื้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังนี้
– เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
– เวลา 08.30 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
– เวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ สถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนเนียง

(Visited 23 times, 1 visits today)