กองทุนแม่ของแผ่นดินเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนต้านยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9

21 สิงหาคม 2563สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงโดยนางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียงพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอควนเนียงร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนต้านยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 ในงานมีกิจกรรมการจัดบู๊ทนิทรรศการกองทุนแม่ดีเด่น ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ อำเภอเมือสงขลา จังหวัดสงขลา

(Visited 15 times, 1 visits today)