วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

18 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียงพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงสำรวจพื้นที่ีเตรียมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 88 พรรษา อันเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาคน โดยทำการสำรวจ เพื่อคัดเลือกเป็นวัดเป้าหมายและทำวางแผนการดำเนินงาน ในระยะที่ 1

(Visited 30 times, 1 visits today)