ประชุมชี้แจงการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

น.ส.สมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วย น.ส.ชยาภัสร์ สายชุมพันธ์ พัฒนากรรับผิดชอบตำบลรัตภูมิ ประชุมชี้แจงการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเน้นย้ำหน้าที่อาสาสมัครประสานงานกองทุนพัฒนาสตรีหมู่บ้านแก่สตรี ม.9 ต.รัตภูมิ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางแก้ว หมู่ 9 ตำบลรัตภูมิ

(Visited 20 times, 1 visits today)