สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวสมฤทัย  ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สนับสนุนติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ หมู่ที่ 4 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 17 times, 1 visits today)