ปลูกต้นไม้สร้างสีเขียว

11 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสาวสมฤทัย  ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัมนาชุมชนอำเภอควนเนียง พร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิธรรมราม ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2และหมู่ที่ 7 ตำบลควนโส ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในบริเวณโรงเรียนวัดโพธิธรรมราม หมู่ที่ 7 ตำบลวนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 23 times, 1 visits today)