เปิดตลาดเกษตร

11 สิงหาคม 2563 นางสาวสมฤทัย  ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงร่วมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร บ้านคลองคล้า หมู่ที่ 1 ตำบลบางเหรียง เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโดยมีการจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าOTOP ในพื้นที่

(Visited 25 times, 1 visits today)