ติดตามกิจกรรมหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน

นายปรีชา เพชรบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน การเพาะเห็ดนางฟ้า ในพื้นที่บ้านหัวปาบ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 14 times, 1 visits today)