สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

นายปรีชา เพชรบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกิจกรรมลดรายจ่าย ทำสบู่ ทำน้ำยาล้างจาน เพื่อใช้ในครัวเรือน  บ้านใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 13 times, 1 visits today)