สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

นายปรีชา เพชรบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกิจกรรมลดรายจ่าย ทำสบู่ ทำน้ำยาล้างจาน เพื่อใช้ในครัวเรือน  บ้านป่า หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 15 times, 1 visits today)