กิจกรรมสัมมาชีพชุมชน

นายปรีชา เพชรบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ ณ บ้านใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 8 times, 1 visits today)