โคก หนอง นา สพอ. ควนเนียง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดย นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมเจ้าหน้าที่ สพอ.ควนเนียงดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่ตำบลบางเหรียง

(Visited 16 times, 1 visits today)