กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

28 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนเนียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยมีนายดำรงศักดิ์ แก้วดวง นายอำเภอควนเนียง เป็นประธานในพิธี ดังนี้
เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เวลา 08.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

(Visited 20 times, 1 visits today)