ประชุมสำนักงาน สพอ.ควนเนียง

16 ก.ค.63 นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง มอบหมายงานตามตัวชี้วัดและวางแผนการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 -4

(Visited 18 times, 1 visits today)