พัฒนาการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และผู้นำ อช. ตำบลบางเหรียง

12 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น. นางสาวสมฤทัย  ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง  ต้อนรับนายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยียมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านนางอารีย์  คงดี บ้านคลองคล้า หมู่ที่ 1 และบ้านผู้นำ อช. นางละมัย  ขวัญสง่า บ้านแพรกสุวรรณ หมู่ที่ 11 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 42 times, 1 visits today)